Termeni si conditii

Prin utilizarea site-ului remorcari-tractari-auto.ro se intelege ca utilizatorul a citit prezentul regulament si si-a dat acordul asupra clauzelor stipulate in el.

Termenii utilizati in Termeni si conditii se definesc astfel:

utilizator - orice persoana fizica sau reprezentant al unei persoane juridice care acceseaza site-ul si utilizeaza oricare din paginile acestuia in scop informativ

site sau pagina de internet reprezinta ansamblul/ sistemul paginilor www accesibile pe internet la adresa remorcari-tractari-auto.ro reprezentand colectia de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, scripturile si alte elemente de natura tehnico-informationala unite prin relatii reciproce, destinata informarii utilizatorilor.

Administratorul site-ului remorcari-tractari-auto.ro se obliga sa faca demersuri si sa depuna toate eforturile pentru a proteja paginile de internet si informatiile transmise prin utilizarea de diverse scripturi de protectie si a variate protocoale de acces parolat pe serverul bazei de date.

Administratorul site-ului remorcari-tractari-auto.ro nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa utilizatorului sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, virusi sau orice alti factori similari.

Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta, prestatorul de servicii nu poate fi raspunzator de inexactitati care pot aparea pe acest site.

Este posibil ca unele informatii sa fie eronate. In cazul transmiterii unei oferte catre client cu un pret eronat, prestatorul de servicii are dreptul sa anuleze comanda utilizatorului sau sa revina si sa corecteze oferta transmisa acestuia.

Pretul

Pretul se va negocia inainte de executarea serviciului.

Modalitatea si termenul de plata

Plata de catre Beneficiar se va face cash in momentul efectuarii serviciului, in functie de numarul de curse executate.

Exonerarea de raspundere

Partile sunt exonerate de raspundere pentru cazurile de forta majora, dovedite cu acte legale. Prin forta majora se intelege: fenomene naturale care impiedica derularea in conditii de siguranta a serviciului solicitat; reglementari ale autoritatilor locale de tranzit; actiuni militare; diversiuni, asediu; actiuni organizate ale muncitorilor si functionarilor.

Litigii

Neintelegere dintre partile contractante in legatura cu clauzele si executarea prezentul contract se vor solutiona pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil va fi sesizata instanta judecatoreasca competenta.